Q-Vision

Opis produktu: 
Q-vision jest unikatowym, modułowym rozwiązaniem, którego celem jest kontrola kosztów związanych z drukowaniem, kopiowaniem i przetwarzaniem dokumentów w nowoczesnym biurze.

Kontrola kosztów jest jednym z ważniejszych zadań, jakie stoją przed nowoczesnymi firmami. Na konkurencyjnym rynku coraz trudniej jest zwiększać sprzedaż, a zysk można osiągnąć przez narzucenie dyscypliny, dotyczącej powstawania kosztów operacyjnych. Wiele firm nie zdaje sobie sprawy, jak dużą część kosztów stanowią czynności biurowe związane, między innymi, z pracą urządzeń kopiujących i drukujących. Firmy, z powodu braku odpowiednich narzędzi, nie analizują, które miejsca, działy, departamenty, czy też poszczególni pracownicy są źródłem powstawania kosztów. Nie są w stanie optymalizować ich dystrybucji oraz efektywnie budżetować. Q–vision jest unikatowym, modułowym i skalowalnym systemem informatycznym, dedykowanym do kontrolowania kosztów i monitorowania statusu tworzenia dokumentów. Q–vision znacznie zwiększa komfort pracy użytkowników przez udostępnienie zaawansowanych funkcji wydruku i skanowania. Wszystkie informacje o wykonywanych w systemie zadaniach są przechowywane na serwerze, dzięki czemu można szczegółowo analizować środowisko związane z przetwarzaniem dokumentów. Na podstawie zgromadzanych danych dostępne są raporty i statystyki dotyczące użytkowników, działów i projektów. Umożliwia to definiowanie zasad przedsiębiorstwa dotyczących pracy z dokumentami w celu optymalnego wykorzystania drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO

Dostęp do dokumentów drukowanych, skanowanych, faksowanych wymaga autoryzacji. Drukowane dokumenty nie zalegają na tacach wyjścia z urządzeń, co ma miejsce przy tradycyjnym wydruku. Są odbierane z urządzenia przez upoważnionych użytkowników systemu Q-vision.

WYDAJNOŚĆ

Q-vision, to system elastyczny, całkowicie zintegrowany z procesami przedsiębiorstwa. Spersonalizowane panele urządzeń i terminali zapewniają łatwiejszy dostępu do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania. System redukuje konieczność powtarzania skomplikowanych czynności przy obsłudze urządzeń. Wiele operacji jest wykonywanych przy pomocy naciśnięcia „jednego przycisku”. Powoduje to podniesienie wydajności pracowników.

EKONOMIA

Zmniejszenie liczby drukowanych stron i podniesienie wydajności procesów przetwarzania dokumentów obniża koszty funkcjonowania biura nawet o 30%. Dzięki precyzyjnym raportom możliwe jest podejmowanie decyzji w zakresie optymalizacji środowiska produkcji dokumentów.

EKOLOGIA

System pozwala na świadome rezygnowanie przez użytkowników z wydruku niepotrzebnych dokumentów. Operacje mogą być przenoszone na urządzenia bardziej optymalne. Zapobiega to marnotrawieniu papieru i energii.

 

Zaawansowane funkcje

Zarządzanie zabezpieczeniami i prawami

 • ochrona przed nieautoryzowanym użyciem funkcji drukowania za pomocą terminali
 • uwierzytelnianie przy użyciu praktycznie dowolnej metody, np. karty zbliżeniowej, numeru PIN, loginu domenowego itp.
 • łatwe administrowanie prawami do drukowania użytkowników, działów na podstawie odwzorowanej w systemie struktury firmy
 • natychmiastowy wgląd w to, kto drukuje, jakie dokumenty są drukowane, które urządzenia są do tego używane
 • łatwe definiowanie praw dostępu i dozwolonych metod drukowania

 Monitorowanie i raportowanie

 • szczegółowe monitorowanie operacji drukowania, kopiowania, skanowania
 • zestaw raportów standardowych zapewniających przystępne informacje zbiorcze, dotyczące użytkowników, działów i projektów
 • możliwość generowania specjalistycznych raportów dostosowanych do określonych potrzeb i celów
 • automatycznie wysyłane na adresy e-mail lub do folderów
 • raporty w wybranym formacie (html, xls, xml, csv, PDF)

Zarządzanie drukowaniem

 • bezpieczne drukowanie dzięki funkcji druku podążającego, która umożliwia odbieranie wydruków z dowolnej drukarki
 • funkcja delegowania kolejki, umożliwiająca udostępnianie drukowanych dokumentów między działami lub pracownikami różnego szczebla w hierarchii organizacyjnej
 • zarządzanie zadaniami drukowania za pośrednictwem interfejsu opartego na sieci Web lub bezpośrednio na urządzeniu (usuwanie, dodawanie do ulubionych) nawet już po wysłaniu zadania do wydrukowania
 • system reguł drukowania z obsługą wyboru najbardziej ekonomicznych urządzeń w celu zapobiegania marnowaniu papieru i tonera
 • zwalnianie wydruków z możliwością wyboru dokumentów do wydruku z kolejki, co zapobiega wydrukowi dokumentów niepotrzebnych

Zarządzanie skanowaniem

 • automatyczne skanowanie jednym kliknięciem na adres e-mail użytkownika lub do folderu
 • definiowanie procesów skanowania przy użyciu metadanych
 • możliwość tworzenia złożonych przepływów pracy skanowania, dostosowanych do procesów w przedsiębiorstwie, takich np. jak OCR i archiwizacja

Integracja z systemem informatycznym

 • centralne administrowanie usługą drukowania i monitorowanie jej w całej firmie za pośrednictwem jednego interfejsu opartego na sieci Web, powiązanego z usługami katalogowymi
 • automatyczna dystrybucja ustawień do wszystkich lokalizacji
 • optymalizacja operacji sieciowych
 • nieprzerwany dostęp do usług drukowania we wszystkich lokalizacjach, nawet w przypadku awarii serwera centralnego