ELOprofessional

Elo proffesional

System zarządzania dokumentami (ang. Document Management System) służy do przetwarzania wszelkich form dokumentów w przedsiębiorstwie, a także ich elektronicznego archiwizowania. ELO posiada wszystkie funkcje do efektywnego zarządzania danymi,  szybkiej i bezpiecznej kontroli informacji przez cały  cykl ich życia.

A. Pracują Państwo SZYBCIEJ, EFEKTYWNIEJ, TANIEJ i PEWNIEJ.
DMS to centralna platforma informacyjna, w której zbiegają się wszelkiego rodzaju pliki cyfrowe oraz dokumenty papierowe (przez digitalizację), które w razie potrzeby są szybko dostępne dla uprawnionych pracowników firmy. 

B. Zalety systemu do Zarządzania Dokumentami ELO

  • Możliwość zbudowania spójnego archiwum i szybki dostęp do określonych informacji.
  • Branże o różnej specyfice mogą łączyć w ELO wszystkie rodzaje dokumentów (umowy, e-maile, zamówienia, faktury, projekty CAD) w jedną 'elektroniczną teczkę'. Transakcje biznesowe są szybkie i łatwe do zrozumienia.
  • Kompleksowe zarządzanie e-mailami, przetwarzanie ich i przechowywanie zgodnie z przepisami ustawowymi. Oznacza to zmniejszenie kosztów firmy i oszczędność zasobów.
  • Workflow zarządza procesami biznesowymi w firmie, zapewniając ich szybkie i bezpieczne przetwarzanie.
  • Automatyczne zarządzanie historią wersji dokumentu - udokumentowanie każdej zmiany. Głównym atutem ELO jest bezpieczeństwo i przejrzystość, zwłaszcza w pracy zespołowej.
  • ELO można zintegrować z wieloma systemami zewnętrznymi, takimi jak ERP, CRM, CAD, poczta elektroniczna.

Które rozwiązanie DMS jest dla Państwa firmy najlepsze? 

W celu usprawnienia działań w przedsiębiorstwie możliwe są różne konfiguracje ELO DMS wykorzystujące jego wybrane inteligentne moduły oraz interfejsy.

Po więcej informacji zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym Działem Handlowym za pomocą formularza kontaktowego.