ELOenterprise

ELO EnterpriseEnterprise Content Management (ECM) zawiera wszystkie funkcje potrzebne do sprawnego zarządzania i kontroli nad całą wiedzą firmy. Wiedzę tą posiadają zarówno pracownicy, jak i najróżniejsze bazy danych, czy też dokumenty w różnych formatach. Ilość funkcji oraz szerokie spektrum możliwości konfiguracyjnych ELOenterprise daje możliwość zarządzania wielkimi bazami danych przez wielu użytkowników.

Zorientowana na usługi architektura (SOA) ELOenterprise umożliwia optymalną integrację ELO ECM do procedur stosowanych w danym przedsiębiorstwie.  Rozwiązanie ELOEnterprise wykorzystywane jest najczęściej w sieciach korporacyjnych.

 

 

 

Zalety ELOenterprise:

  • Wysoka skalowalność, nadzwyczajna wydajność i duża przepustowość - efektywne zarządzanie dużymi ilościami danych i liczbami użytkowników.
  • Mandatywność – pozwala na obsługę kliku podmiotów gospodarczych w ramach jednej instancji serwera ELO. W takiej konfiguracji każdy z podmiotów posiada odrębnie zarządzane archiwum (archiwa).
  • Możliwość instalacji w klastrze. Tego typu instalacja pozwala uzyskać wysoką dostępność i zwiększać skalowalność systemu.
  • Otwarta i niezależna od platformy architektura systemowa.
  • Sygnatura dokumentów i tworzenie certyfikatów dla zachowania nienaruszalności danych i ochrony przed niepowołanym do nich dostępem.
  • Web Content Managament w standardzie. Komfortowe rozwiązanie WCM do tworzenia i zarządzania  stronami internetowymi.
  • Szybka, płynna i efektywna integracja z istniejącymi w IT aplikacjami, takimi jak ELO Business-Logic-Provider.

Po więcej informacji zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym Działem Handlowym za pomocą formularza kontaktowego.