Elo

Elo enterprise

DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW I KORPORACJI

Wysokiej klasy rozwiązanie stosowane głównie w centrach przetwarzania danych, oparte na niezależnej platformie ze zdolnością obsługi różnych podmiotów. Optymalną integrację funkcjonalności ELO ECM z typowymi dla przedsiębiorstwa procesami biznesowymi

Elo professional

DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Rozwiązanie typu klient-serwer stworzone dla średnich i dużych  przedsiębiorstw. Dzięki modułowej budowie może być dostosowane do firm zajmujących się różnymi branżami oraz działających w różnych strukturach

Elo office

DLA MAŁYCH FIRM

Idealne rozwiązanie do zarządzania dokumentami i archiwizowania w małych biurach lub na pojedynczych stanowiskach pracy. ELO optymalizuje i automatyzuje procesy w biurze poprzez elektroniczne zarządzanie dokumentami.